Ledige tomter på «felt 2»

På byggetrinn 2 er det 15 ledige tomter.
Under ser du oppdatert oversikt og prisliste over tomter som er lagt ut.

Priser:
Tomt nr.    Priser
12            550 000,-
13            SOLGT
14            SOLGT
51            550 000,-
15            SOLGT
16            450 000,-
11            SOLGT
10           450 000,-
9            450 000,-
8            420 000,-
7            SOLGT
6          420 000,-
5          420 000,-

+ 78 000,- i tilknytningsavgift

Prisene er inkl. fremføring av vei, vann, strøm og kloakk.
Det stilles visse betingelser ved kjøp. Mer informasjon gis i salgsprospekt.