Ledige tomter på «felt 2»

På byggetrinn 2 er det 15 ledige tomter. Under ser du oppdatert oversikt og prisliste over tomter som er lagt ut. Priser: Tomt nr.    Priser 12      Pris på forespørsel 13      SOLGT 14      SOLGT 51    […]