Ledige tomter på «felt 2»

På byggetrinn 2 er det kun 1 ledig tomt igjen. Under ser du oppdatert oversikt og prisliste over tomter som er lagt ut, samt hytter hytter som er til salg. Ta kontakt for PRIS på HYTTER og TOMTER!