Ledige tomter på «felt 2»

På byggetrinn 2 er det 15 ledige tomter. Under ser du oppdatert oversikt og prisliste over tomter som er lagt ut. Priser: Tomt nr.    Priser 12            550 000,- 13            SOLGT 14            SOLGT 51            550 000,- 15            SOLGT 16            450 000,- 11  […]