Vår på Årøybukt – utsikt fra tomt 53

Kort panoramavideo som viser deler av området, utsikt fra tomt 53, tatt i Mai 2008.