Utsikt fra tomt 54

Kort panoramavideo som viser deler av området, utsikt fra tomt 54, tatt i Juni 2008.