Påske på Årøybukt

Kort panoramavideo som viser deler av området og felt 1, tatt Langfredag – påsken 2008.