Utsikt fra tomt 54

Kort panoramavideo som viser deler av området, utsikt fra tomt 54, tatt i Juni 2008.

Påske på Årøybukt

Kort panoramavideo som viser deler av området og felt 1, tatt Langfredag – påsken 2008.